ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระธรรม (ศาสนาพุทธ)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขของ คนบ้า ยานสัส (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อน...)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
พระธรรม ({{lang-pi|धम्म}}''Dhamma'';{{lang-sa|धर्म}} ''Dharma'') ซึ่งมีรากศัพท์มาจากคำว่า "ธา" ที่หมายถึง ยก, พยุง, สนับสนุน, เกื้อหนุน
 
ข้าวตัง
== ธรรมคุณ ==
ใน วัตถูปมสูตร และ มหานามสูตร พระพุทธเจ้าตรัสถึงคุณลักษณะ 6 อย่างของพระธรรม ได้แก่
# '''สฺวากฺขาโต''' (Svakkhato) พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว
# '''สนฺทิฏฺฐิโก''' (Sanditthiko) ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง
# '''อกาลิโก''' (Akāliko) ไม่ประกอบด้วยกาล
# '''เอหิปสฺสิโก''' (Ehipassiko) ควรเรียกให้มาดู
# '''โอปนยิโก''' (Opānayiko) ควรน้อมเข้ามา
# '''ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญญูหิ''' (Paccattam veditabbo viññūhi) วิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน
 
การปฏิบัติพระธรรมจะนำมาซึ่ง ความสงบ และ ความสุข แก่ตนผู้ปฏิบัติ ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของตนเองในการปฏิบัติพระธรรม
 
== การศึกษาพระธรรมในปัจจุบัน ==
ผู้ใช้นิรนาม