ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| ชื่อย่อ = RIC
| คำขวัญ = to be the premier education Group
| ก่อตั้ง = {{วันเกิดและอายุ|2546|}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/038/13.PDF ราชกิจจานุเบกษาการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์]</ref>
| ประเภท = [[สถาบันอุดมศึกษาเอกชน]]
| chairman =
16

การแก้ไข