ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์"

 
==ประวัติ==
Raffles International College หรือ วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2546 ส่วนหนึ่งของ Raffles Education Corporation และเป็นสถาบันชั้นนำทางด้านการศึกษาที่มีสาขาอยู่ใน 13 ประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศออสเตรเลีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จีน อินเดีย สิงคโปร์ ฯลฯ รวมถึงประเทศไทย โดยเปิดการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชาด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งหมด วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ สถาบันชั้นนำทางด้านความคิดและการออกแบบ ซึ่งได้รับรางวัลชั้นนำระดับนานาชาติหลายรางวัล เปิดการเรียนการสอนทางด้านการออกแบบ อาทิ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น สาขาวิชาการตลาดแฟชั่น สาขาวิชาการออกแบบกราฟฟิก สาขาวิชาการออกแบบและตกแต่งภายใน สาขาวิชาการออกแบบมัลติมีเดีย และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาทางด้านการบริหารธุรกิจอีก 5 สาขาวิชา
สถาบันออกแบบราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับปริญญาจากวิทยาลัยการออกแบบและพาณิชยการราฟเฟิลส์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และสถาบันออกแบบแฟชั่น (Academia Italiana Fashion & Design Institute) ของประเทศอิตาลี ว่าเป็นการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ตาม พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 หรือไม่ ซึ่ง สกอ.ได้ดำเนินการสืบข้อเท็จจริงพบว่า สถาบันออกแบบราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯ เปิดดำเนินการโดย บริษัท ราฟเฟิลส์ ดีไซด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนตาม พ.ร.บ.อุดมศึกษาเอกชนแต่อย่างใด<ref>[http://www.unigang.com/Article/2436 สกอ.ฟ้อง ราฟเฟิลส์ ให้ปริญญา ตปท.แต่ไม่มีใบอนุญาตตั้งสถาบัน]</ref>
 
ต่อมาวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุญาตให้ บริษัท ราฟเฟิลส์แอสเสทส์ (ประเทศไทย) จํากัด จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประเภทวิทยาลัย ชื่อ "วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส"
 
==เกี่ยวกับวิทยาลัย==
16

การแก้ไข