ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชสกุล"

อัปเดตราชสกุลสายรัชกาลที่ ๑ ที่สะกดด้วยอักษรโรมัน ตามราชกิจจานุเบกษา จำนวน 5 สาย
(อัปเดตราชสกุลสายรัชกาลที่ ๑ ที่สะกดด้วยอักษรโรมัน ตามราชกิจจานุเบกษา จำนวน 5 สาย)
|-
| valign = "top" align="left" | '''[[:หมวดหมู่:ราชสกุลดวงจักร|ดวงจักร]]'''
| valign = "top" align="left" | Duangchakra na Ayudhya
| valign = "top" align="left" | [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดวงจักร กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์]]
| valign = "top" align="left" | หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 3 พระองค์ <br>สถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์
|-
| valign = "top" align="left" | '''[[:หมวดหมู่:ราชสกุลทัพพะกุล|ทัพพะกุล]]'''
| valign = "top" align="left" | Dabbakula na Ayudhya
| valign = "top" align="left" | [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทับ กรมหมื่นจิตรภักดี]]
| valign = "top" align="left" | หม่อมเจ้าชาย 1 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 5 พระองค์
|-
| valign = "top" align="left" | '''[[:หมวดหมู่:ราชสกุลสุทัศน์|สุทัศน์]]'''
| valign = "top" align="left" | Sudasna na Ayudhya
| valign = "top" align="left" | [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทัศน์ กรมหมื่นไกรสรวิชิต]]
| valign = "top" align="left" | หม่อมเจ้าชาย 12 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 10 พระองค์
|-
| valign = "top" align="left" | '''[[:หมวดหมู่:ราชสกุลสุริยกุล|สุริยกุล]]'''
| valign = "top" align="left" | Suriyakul na Ayudhya
| valign = "top" align="left" | [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยา กรมพระรามอิศเรศ]]
| valign = "top" align="left" | หม่อมเจ้าชาย 11 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 19 พระองค์ ไม่ปรากฏพระนาม 4 พระองค์
|-
| valign = "top" align="left" | '''[[:หมวดหมู่:ราชสกุลอินทรางกูร|อินทรางกูร]]'''
| valign = "top" align="left" | Indrangura na Ayudhya
| valign = "top" align="left" | [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทับทิม กรมหมื่นอินทรพิพิธ]]
| valign = "top" align="left" | หม่อมเจ้าชาย 7 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์
46

การแก้ไข