ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โอลิมปิกวิชาการ"

not in ISO
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(not in ISO)
* [[ชีววิทยาโอลิมปิก]] (IBO, ตั้งแต่ พ.ศ. 2533)
* [[ปรัชญาโอลิมปิก]] (IPO, ตั้งแต่ พ.ศ. 2536)
* The [[International Environmental Project Olympiad]] (INEPO, since 1993)
* [[ดาราศาสตร์โอลิมปิก]] (IAO, ตั้งแต่ พ.ศ. 2539)
* [[ภูมิศาสตร์โอลิมปิก]] (iGeo, ตั้งแต่ พ.ศ. 2539)
* [[โลกและอวกาศโอลิมปิก]] (IESO, ตั้งแต่ พ.ศ. 2550)
* [[ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก]] (IOAA, ตั้งแต่ พ.ศ. 2550)
* The [[International Young Inventors Project Olympiad]] (IYIPO, since 2007)
 
== โอลิมปิกวิชาการในประเทศไทย ==
16,769

การแก้ไข