ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

ย้อนการแก้ไขที่ 7681825 สร้างโดย 171.99.161.222 (พูดคุย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 7681825 สร้างโดย 171.99.161.222 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
== พระราชประวัติ==
=== ขณะทรงพระเยาว์ ===
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ ''พระองค์ดำ'' เป็นพระราชโอรสใน[[สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช]]และ[[พระวิสุทธิกษัตริย์]] พระราชธิดาของ[[สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ]]และ[[สมเด็จพระสุริโยทัย]] เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2098 ที่[[พระราชวังจันทน์]] [[เมืองพิษณุโลก]] พระองค์มีพระเชษฐภคินีคือ[[พระสุพรรณกัลยา]] และพระอนุชาคือ[[สมเด็จพระเอกาทศรถ]] (พระองค์ขาว) ทำไมไม่มีพระองค์เขียวฟุ
 
ขณะที่ทรงพระเยาว์ พระองค์ทรงใช้ชีวิตอยู่ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก จนกระทั่งข้าวกล้องกาก[[พระเจ้าบุเรงนอง]]ยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลกใน[[สงครามช้างเผือก]] สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช เจ้าเมืองพิษณุโลก ยอมอ่อนน้อมต่อหงสาวดีจึงทำให้เมืองพิษณุโลกต้องเป็นเมืองประเทศราชของกรุง[[หงสาวดี]]และไม่ขึ้นต่อ[[กรุงศรีอยุธยา]] [[พระเจ้าบุเรงนอง]]ทรงขอพระสุพรรณกัลยาและพระนเรศวรไปเป็นองค์ประกันที่หงสาวดีใน พ.ศ. 2107 ทำให้พระองค์ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนตั้งแต่มีพระชนมายุเพียง 9 พรรษา ประทับอยู่กรุงหงสาวดี 8 ปี และเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยาเมื่อพระชนมายุ 17 พรรษา พ.ศ. 2115
 
ครั้งที่อยู่ในเมืองหงสาวดีก็ได้แสดงความปรีชาสามารถให้ปรากฏหลายต่อหลายครั้ง{{citation needed}}
ผู้ใช้นิรนาม