ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุคลากรในงานภาพยนตร์"

* '''Art Director :''' ผู้กำกับฝ่ายศิลป์ มีหน้าที่ดูแล และตกแต่งฉาก
* '''Property Master :''' หัวหน้าอุปกรณ์ และวัสดุ
* '''Rigger :''' ผู้ดูแลเครื่องมือขนาดเล็กใหญ่
* '''Unit Carpenter / Painter ''' ช่างไม้ และทาสี (หน่วยประกอบฉาก)
* '''Wardrobe Supervisor :''' ผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย (ในกรณีที่มีการแต่งกายย้อนยุค หรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อผ้า)
* '''Chief Make-Up Artist :''' หัวหน้าฝ่ายแต่งหน้า
* '''Hair Stylist :''' ผู้ออกแบบทรงผม
* '''Actor :''' นักแสดงตุ๊ดไม่บอก
* '''Actress :''' นักแสดงทอมไม่บอก
* '''Stills Photographer :''' ผู้บันทึกภาพนิ่ง, ถ่ายภาพนิ่ง
* '''Police Liasion :''' ผู้ติดต่อประสานงาน คอยประสานงานระหว่างกองถ่าย และบุคคลภายนอก
ผู้ใช้นิรนาม