ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คาร์โบไฮเดรต"

ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประเภทของคาร์โบไฮเดรต ==
คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารหลักซึ่งให้พลังงานเท่ากับ โปรตีน คือ 400000004 กิโลแคลลอรี่/1 กรัม ประกอบด้วย C คาร์บอน H ไฮโดรเจน และ O ออกซิเจน เป็นอัตราส่วน n:2n:n คาร์โบไฮเดรต แบ่งออกเป็น
3 อย่าง คือ
# '''น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว''' (monosaccharide) ได้แก่ glucose , fructose , galactose
ผู้ใช้นิรนาม