ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตชิโยดะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{Japanese city
|Name= แขวงชิโยะดะโยดะ
|JapaneseName= {{nobold|{{lang|ja|千代田区}}}}
|official_name = เมืองชิโยะดะโยดะ
|settlement_type= [[แขวงพิเศษของโตเกียว|แขวงพิเศษ]]
|ImageSkyline=Diet of Japan Kokkai 2009.jpg
}}
 
'''แขวงชิโยะดะโยดะ''' ({{ญี่ปุ่น|千代田区|ชิโยะดะ-กุ}}) เป็น 1 ใน 23 [[แขวงพิเศษของโตเกียว|แขวงการปกครองพิเศษ]]ของมหานคร[[โตเกียว]] ประเทศ[[ญี่ปุ่น]] เป็นเขตการปกครองอันเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการปกครองของประเทศ
 
แขวงชิโยะโยดะมีพื้นที่ 11.64 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของ[[พระราชวังโตเกียว|พระราชวังหลวง]] ราว 12% ของพื้นที่ทั้งหมด ใน พ.ศ. 2550 แขวงชิโยะโยดะมีประชากร 45,543 คน และความหนาแน่นประชากร 3,912 คนต่อตารางกิโลเมตร
 
ชื่อแขวง "ชิโยะดะโยดะ" (千代田) มีความหมายว่า "ทุ่งนาพันอายุคน" ในยุคเอะโดะเอโดะ รอบพระราชวังหลวง (อดีต[[ปราสาทเอะโดะเอโดะ]]) เป็นที่พักอาศัยของเหล่าขุนนางของ[[รัฐบาลเอโดะ|รัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะโทกูงาวะ]] ปัจจุบัน ถือเป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการต่างๆต่าง ๆ เช่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ , ทำเนียบนายกรัฐมนตรี และ ศาลสูงสุด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญอันเป็นเอกลักษณ์ของกรุงโตเกียว เช่น [[ศาลเจ้ายะซุกุนิ|ศาลเจ้ายาซูกูนิ]], [[สถานีรถไฟโตเกียว]] และ [[นิปปง บูโดกังปปงบูโดกัง]] อีกทั้งสถานทูตของ 15 ประเทศยังตั้งอยู่ในแขวงชิโยะโยดะเช่นกัน
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ผู้ใช้นิรนาม