ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระราชินีนาถเตรีอีมาเอวารูอาที่ 3"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|สี = gold
|ภาพ = ภาพ:Terii Maeva Rua, Queen of Bora Bora.jpg
|พระบรมนามาภิไธยนามเต็ม = อารีอี โอตาเร เตอารีอีมาเอวารูอาที่ 3
|พระปรมาภิไธย = สมเด็จพระราชินีนาถเตรีอีมาเอวารูอาที่ 3 แห่งบอราบอรา
|วันพระราชสมภพ = [[28 พฤษภาคม]] [[ค.ศ. 1871]]
|วันสวรรคต = [[19 พฤศจิกายน]] [[ค.ศ. 1932]] (พระชนมายุชนมพรรษา 62 พรรษา)
|พระราชอิสริยยศ = [[รายพระนามพระมหากษัตริย์บอราบอรา|สมเด็จพระราชินีนาถแห่งบอราบอรา]]
|พระบรมราชบิดาชนก = [[พระเจ้าตามาโตอาที่ 5 แห่งราอีอาเตอา]]
|พระบรมราชมารดาชนนี = เจ้าหญิงโมเอ-อา-ไม
|พระมเหสี =
|พระราชสวามี = [[เจ้าชายฮีโนอี-อา-ตูอา โปมาเร]]
|พระราชโอรส/ธิดา =
|ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์โปมาเร]]
'''สมเด็จพระราชินีนาถเตรีอีมาเอวารูอาที่ 3 แห่งบอราบอรา''' ({{lang-en|Queen Teriimaevarua III of Bora Bora}}) หรือ '''อารีอี โอตาเร เตอารีอีมาเอวารูอาที่ 3''' ({{lang-en|Ari'i-'Otare Teari'i-maeva-rua III}}; 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1871 – 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 1932) เป็น[[สมเด็จพระราชินีนาถ]]แห่ง[[บอราบอรา|ราชอาณาจักรบอราบอรา]] ตั้งแต่ ค.ศ. 1873 จนถึงปี ค.ศ. 1888
 
สมเด็จพระราชินีนาถเตรีอีมาเอวารูอาที่ 3 เป็นพระราชธิดาพระองค์ที่ 3 ใน[[พระเจ้าตามาโตอาที่ 5 แห่งราอีอาเตอา]]กับเจ้าหญิงโมเอ-อา-ไม พระองค์ทรงครองราชย์บัลลังก์บอราบอราหลังจากที่[[สมเด็จพระราชินีนาถเตรีอีมาเอวารูอาที่ 2 แห่งบอราบอรา]] พระราชปิตุจฉาของพระองค์สวรรคต พระองค์อภิเษกทรงราชาภิเษกสมรสกับ[[เจ้าชายฮีโนอี-อา-ตูอา โปมาเร]] เมื่อวันที่ [[9 มกราคม]] [[ค.ศ. 1884]] และทรงอย่าในปี [[ค.ศ. 1887]] พระองค์ทรงมีพระราชธิดา 2 พระองค์ ได้แก่ [[เจ้าเจ้าฟ้าหญิงเรฮู-เรฮู ตูเฮอีอาวา]]และ[[เจ้าเจ้าฟ้าหญิงอีตีอา ตูเฮอีอาวา]]
 
สมเด็จพระราชินีนาถเตรีอีมาเอวารูอาที่ 3 ทรงสละราชสมบัติให้แก่[[ฝรั่งเศส]] เมื่อวันที่ [[9 มีนาคม]] [[ค.ศ. 1888]] แต่พระองค์ก็ยังคงเป็นพระประมุขของราชวงศ์แห่งบอราบอราจนกระทั่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ [[19 พฤศจิกายน]] [[ค.ศ. 1932]] ขณะทรงมีพระชนมายุได้ชนมพรรษา 62 พรรษา
 
 
ผู้ใช้นิรนาม