ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าหนูเอ่อร์ฮาชื่อ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== พระบรมวงศานุวงศ์ ==
* พระบรมราชบิดาชนก: ข่านท่าเค้อซื่อ
* พระบรมราชมารดาชนนี: สตรี สกุลสีท่าล้า
* พระราชอนุชา
** มู่เอ่อฮาฉี
** [[ซูเอ่อฮาฉี]] (舒爾哈齊,1564–1611)
** ปาอ่าฉี
* พระอัครมเหสี (皇后)
**[[สมเด็จพระจักรพรรดินีเซี่ยวซือเกา]] (孝慈高皇后) จากสกุลเย่เฮ่อน่าลา (叶赫那拉)
**[[พระมเหสีอาปาไห่|สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเล่ยอู่]] (孝烈武皇后) จากสกุลอูลาน่าหล่า (乌喇納喇)
*พระชายา
**พระชายา (元妃) จากสกุลถงเจีย (佟佳)
ผู้ใช้นิรนาม