ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภูเขาซีนาย (พระคัมภีร์)"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
'''ภูเขาซีนาย''' ({{lang-en|Sinai Mountain}}) เป็นสถานที่ที่ปรากฏขึ้นครั้งแรกใน[[คัมภีร์ไบเบิล|พระคริสตธรรมคัมภีร์]]ภาค[[พันธสัญญาเดิม]] ใน[[หนังสืออพยพ]] เป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ[[โมเสส]]และเป็นที่ที่[[พระยาห์เวห์|พระเป็นเจ้า]]ให้[[บัญญัติ 10 ประการ|บัญญัติสิบประการ]]แก่โมเสสอีกด้วย ปัจจุบันภูเขาแห่งนี้ตั้งอยู่ที่[[ประเทศอียิปต์]]
 
== ประวัติ ==
== ความเป็นมา ==
[[ไฟล์:Moses Pluchart.jpg|thumb|พระเจ้าปรากฏแก่โมเสสที่เขาซีนาย]]
[[ไฟล์:Ten-Commandments-Luther-Beham-1527.jpg|thumb|พระเป็นเจ้าประทานแผ่นศิลาบัญญัติสิบประการแก่โมเสสที่ภูเขาซีนาย]]
380,773

การแก้ไข