ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บ่วงเสน่หา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* ด.ช.[[ชาญคามิน ชยางกูร]] รับบทเป็น ต้น (วัยเด็ก)
* ด.ช.[[ปัญกร จันทศร]] รับบทเป็น ภีม (วัยเด็ก)
* ด.ญ.[[จิรดา โมแรน]] รับบทเป็น มิ้ม (ลูกสาวภีมกับมิ้น)
* ด.ญ.[[ทิพย์รดา ไมเออร์]] รับบทเป็น มิ้น (วัยเด็ก)
 
==การตอบรับ==
ผู้ใช้นิรนาม