ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โวลต์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
โวลท์<ref>http://www.sahasang.com/content-10.%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C,%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%8C,%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-4-117-683-1.html</ref> (volt หรือ V) คือ หน่วยที่ใช้เรียกเพื่อบอกขนาดของแรงดันไฟฟ้าในบ้าน เช่น 220 V หมายถึง ขนาดของแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 220 โวลท์ (ประเทศไทยใช้ไฟระบบนี้)
 
1 โวลต์ (V) = 1,000 มิลลิโวลต์ (mV)
 
โวลต์อาจหมายถึงตำแหน่งของกีฬาฟุตบอล เห้ย นั่นมันโกล
 
เอิร์ธกายนน
 
== นิยาม ==
ผู้ใช้นิรนาม