ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 3"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|- style="background:#F08080"
| 11 || [[พระยาพหลพลพยุหเสนา|พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)]] || [[รัฐมนตรี]]
| rowspan=4 align=center | มีประกาศพระบรมราชโองการเมื่อวันที่ [[18 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]]ว่า <br>รัฐมนตรีทั้ง 4 ท่านนี้ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ [[24 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] <br>โดยอ้างเหตุผลว่าได้รับราชการตรากตรำมาครบ 1 ปีแล้วและมีความเจ็บป่วยเนืองๆ
|- style="background:#F08080"
| 12 || [[พระยาทรงสุรเดช|พันเอก พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน)]] || [[รัฐมนตรี]]
7,770

การแก้ไข