ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จำนวนธรรมชาติ"

:กำหนด 0 := { } เป็น[[เซตว่าง]]
:และนิยาม ''S''(''a'') = ''a'' ∪ {''a''} สำหรับทุกเซต ''a'' ''S''(''a'') คือตัวตามหลัง ''a'' และเรียก ''S'' ว่า [[ฟังก์ชันตัวตามหลัง]]
:โดย[[สัจพจน์ของอนันต์]] เซตของจำนวนธรรมชาติทุกจำนวนมีอยู่ เซตนี้คืออินเตอร์เซกชันของทุกเซตที่มี&nbsp0 ที่มีสมบัติปิดภายใต้ฟังก์ชันตัวตามหลัง จึงสอดคล้อง[[สัจพจน์ของเปอาโน]]
:ทุกจำนวนธรรมชาติเท่ากับเซตของจำนวนธรรมชาติทั้งหมดที่น้อยกว่าจำนวนนั้นๆ นั่นคือ
:*0 = { }
ผู้ใช้นิรนาม