ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาผู้ไท"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ลักษณะเด่นของภาษาผู้ไท==
 
ภาษาผู้ไทมีลักษณะเด่นอยู่ 6 ประการดังนี้
1. พยัญชนะ "ข,ฆ" ในภาษาไทยและลาว-อีสานบางคำ ออกเสียงเป็น /h/ เช่น
*แขน = แหน
*ใด-ไร = เลอ
*ไย = เลอ (ภาษาลาวว่า "สัง")
___(ข้อ 7 เป็นต้นไปเป็นเพียงปลีกย่อย)___
 
7. บางคำมีการออกเสียงต่างจากภาษาไทย ดังนี้
ผู้ใช้นิรนาม