ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบญจธรรม"

ตัด
(ตัด)
== องค์ประกอบ ==
เบญจธรรม 5 ประการ ได้แก่
# '''[[เมตตา]][[กรุณา]]''' คือความรัก ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น<br />ปดเปเดผด้ปท้ปทปป้กอมมแผกแ ท่ ิด
# '''[[สัมมาอาชีวะ]]''' คือการประกอบสัมมาอาชีวะ
# '''[[กามสังวร]] ''' คือการสำรวมในกาม
ผู้ใช้นิรนาม