ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดบุรีรัมย์"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
== บุคคลที่มีชื่อเสียง ==
; พระภิกษุ/พระภิกษุที่ดำรงสมณศักดิ์
{{div col}}
* [[พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล)]] เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี
* [[พระเทพวิสุทธิโมลี (พรหมา สปฺปญฺโญ ป.ธ.๙)]] รองเจ้าคณะภาค 10
* [[พระเทพวิสุทธิโมลี (พรหมา สปฺปญฺโญ ป.ธ.๙)]] – รองเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ
* [[พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี ปธ.๙)]] – เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๙
* [[พระราชปัญญาวิสารัท (เหลือง ฉนฺทาคโม)]] – เจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
* [[พระราชปริยัติยาลังการ (วิชัย ฐิตาจาโร ปธ.๔)]] – ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ฝ่าย ([[มหานิกาย]]) และเจ้าอาวาสวัดบ้านบัว
รองเจ้าคณะภาค ๙
* [[พระศรีราชปริยัติธาดากวี (ทองสาสุพจน์ ฐานิสฺสโรโชติญาโณ ปธ.)]] รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ย่อยกลางพระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์
* [[พระราชปัญญาวิสารัท (เหลือง ฉนฺทาคโม)]]
* [[พระโพธิธรรมาจารย์เถร]] วิ. (สุวัจน์ สุวโจ) – อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อย (ธ.)
เจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง
ที่ปรึกษา* [[พระประสาธน์สารคุณ (อาจ อาวุธปญฺโญ)]] – เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดทุ่งโพธิ์
* [[พระสุนทรธรรมเมธีศรีปริยัติธาดา (สุเทพทองสา อาสโภฐานิสฺสโร ปธ.๙)]] รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าอาวาสวัดท่าสว่างโพธิ์ย่อย อาจารย์ประจำผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]]
* [[พระราชปริยัติยาลังการ (วิชัย ฐิตาจาโร ปธ.๔)]]
* [[พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ)]] – รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]]
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ฝ่าย ([[มหานิกาย]]) และเจ้าอาวาสวัดบ้านบัว
* [[พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)]],[[ศาสตราจารย์]], ดร. ผู้ช่วย[[เจ้าอาวาส]][[พระอารามหลวง]][[วัดปากน้ำ]] แขวงปากคลองภาษีเจริญ [[เขตภาษีเจริญ]] [[กรุงเทพมหานคร]],รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]]
* [[พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ ปธ.๕)]]
* [[พระศรีวิสุทธาภรณ์ (บุญร่วม อตฺถกาโม ปธ.๙)]] ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (ธ)
เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
* [[พระมงคลสุตกิจ (บุญถิ่น ปุญฺญสิริ ปธ.๗)]] – ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลาง (พระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์)
* [[พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย)]] ผู้ช่วย[[เจ้าอาวาส]][[พระอารามหลวง]]วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย [[กรุงเทพมหานคร]]
* [[พระโพธิธรรมาจารย์เถร]] วิ. (สุวัจน์ สุวโจ)
{{div col end}}
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อย (ธ.)
* [[พระประสาธน์สารคุณ (อาจ อาวุธปญฺโญ)]]
เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งโพธิ์
* [[พระศรีปริยัติธาดา (ทองสา ฐานิสฺสโร ปธ.๙)]] รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ย่อย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
* [[พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ)]] รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]]
* [[พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)]],[[ศาสตราจารย์]],ดร. ผู้ช่วย[[เจ้าอาวาส]][[พระอารามหลวง]][[วัดปากน้ำ]] แขวงปากคลองภาษีเจริญ [[เขตภาษีเจริญ]] [[กรุงเทพมหานคร]],รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]]
* [[พระศรีวิสุทธาภรณ์ (บุญร่วม อตฺถกาโม ปธ.๙)]] ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (ธ)
* [[พระมงคลสุตกิจ (บุญถิ่น ปุญฺญสิริ ปธ.๗)]] ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลาง (พระอารามหลวง)
* [[พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย)]] ผู้ช่วย[[เจ้าอาวาส]][[พระอารามหลวง]]วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย [[กรุงเทพมหานคร]]
 
; ข้าราชการประจำ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
; นักฟุตบอล
{{div col}}
* [[จักรพันธ์ แก้วพรม]]
* [[สุริยา ดอมไธสง]]
* [[กรกช วิริยะอุดมศิริ]]
* [[ศศลักษณ์ ไหประโคน]]
{{div col end}}
 
; นักมวยสากล
{{div col}}
* [[กุมารทอง ป.ปลื้มกมล]]
* [[คมพยัคฆ์ ป.ประมุข]]
* [[เวทย์ ศักดิ์เมืองแกลง]]
* [[ถิรชัย กระทิงแดงยิม]]
{{div col end}}
 
; นักมวยสากลสมัครเล่น
* [[ณรงค์ กล้าหาญ]]
* [[สมจิตร จงจอหอ]]
* [[วุฒิชัย มาสุข]]
 
; นักมวยไทย
{{div col}}
* [[นำพล หนองกี่พาหุยุทธ]]
* [[นำขบวน หนองกี่พาหุยุทธ]]
* [[วันมีโชค ภูหงษ์ทอง]]
* [[มังกรทอง ศักดิ์บุรีรัมย์]]
{{div col end}}
 
; นักกีฬาจักรยาน
 
; นักแสดง
{{div col}}
* [[ธรากร สุขสมเลิศ]]
* [[ทฤษฎี สหวงษ์]]
* [[พบศิลป์ โตสกุล]]
* [[สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์]]
{{div col end}}
 
; [[มิสแกรนด์ไทยแลนด์]]
 
; นักดนตรี
{{div col}}
* [[ธนา พาโชค|ธนะโชติ ปวลักษณ์]]
* [[แววตา สถาพร]]
* [[พรชัย พรบัญชา]]
* [[ลำเพลิน วงศกร]]
{{div col end}}
 
; นักการเมือง
{{div col}}
* [[สุรศักดิ์ นาคดี]] อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​จังหวัดบุรีรัมย์
* [[เนวิน ชิดชอบ]] อดีตรัฐมนตรีและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​จังหวัดบุรีรัมย์หลายสมัย
* [[โสภณ เพชรสว่าง]] อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​จังหวัดหลายสมัย, อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร​
* [[ทรงศักดิ์ ทองศรี]] อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
* [[อธิวัฒน์ บุญชาติ ]]โฆษกพรรคความหวังใหม่ อดีตหัวหน้าพรรคประชาชาติไทย
{{div col end}}
 
; นักวิชาการ
* [[อาจารย์]]
 
== งานประเพณีและเทศกาลท่องเที่ยวสำคัญ ==
10,302

การแก้ไข