ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สงกรานต์ จิตสุทธิภากร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 32:
นายสงกรานต์เข้าเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ใช้ความพยายามลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนทั้งหมด 4 ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยไม่เคยเปลี่ยนพรรคเลย จนมาประสบความสำเร็จ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และอีกครั้ง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 รวมทั้งหมด 2 สมัย
 
ในระหว่างที่ทำงานในฐานะ ส.ส. สมัยแรก (ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2554) ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆต่าง ๆ หลายตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
* กรรมาธิการและเลขานุการ คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร
* กรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร
ผู้ใช้นิรนาม