ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แนวคิดเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของชนชาติไท"

ย้อนการแก้ไขที่ 7671828 สร้างโดย 101.51.31.20 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 7671828 สร้างโดย 101.51.31.20 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
* วินัย พงศ์รีเพียรได้อ้างงานเขียนของศาสตราจารย์[[ยอร์ช เซเดส์]] ซึ่งกล่าวว่าชนชาติไทยปรากฏในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16<ref name="ก่อน22"/>
 
== แถบเทือกเขาอิไตอัลไต ==
แนวคิดดังกล่าวมาจากงานเขียนเรื่อง "หลักไทย" ของขุนวิจิตรมาตรา กล่าวว่าเดิมชนชาติไทยเคยอาศัยอยู่แถบ[[เทือกเขาอัลไต]]เมื่อประมาณ 6000 ปีที่แล้ว ต่อมา ได้อพยพลงมายัง[[แม่น้ำหวงเหอ]] เรียกว่า "อาณาจักรไทยมุง" หรือ "อาณาจักรไทยเมือง"<ref name="ก่อน19">วัลลภา รุ่งศิริแสงรัตน์. หน้า 19.</ref> และได้อพยพลงมาอีกจนถึงลุ่ม[[แม่น้ำแยงซี]] แต่ต่อมาได้เสียเมืองให้กับจีน จึงต้องอพยพลงมาทางใต้ต่อไป<ref name="ก่อน19"/> แนวคิดดังกล่าวไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากนักประวัติศาสตร์ โดยได้มีผู้แสดงเหตุผลโต้แย้งหลายคน อย่างเช่น<ref name="ก่อน19"/>
* ศาสตราจารย์วิลห์ เครดเนอร์เห็นว่า ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทควรอยู่ในแถบแม่น้ำ และมีภูมิอากาศกึ่งร้อนชื้นทางตอนใต้ของจีน
ผู้ใช้นิรนาม