ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สวีตพรีเคียว♪"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''มิราเคิลเบอร์เทียร์ (Miracle Berthier)'''
 
คทาของเคียวเมโลดี้ เมื่อใส่แฟรี่โทนมีรี่จะสามารถใช้ท่า "Precure Music Rondo!" ได้และในเบลล์โหมด เมื่อใส่แฟรี่โทนโดรี่เข้าไปอีกด้านของเบอร์เทียร์จะสามารถใช้ท่า "Precure Miracle Heart Arpeggio!" ได้
 
'''แฟนทาสติคเบอร์เทียร์ (Fantastic Berthier)'''
ผู้ใช้นิรนาม