ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อธนาคารในประเทศไทย"

 
|-
| align="center" width="3%"|1002
| width="22%"| [[ธนาคารกรุงเทพ]]
| align="center" width="5%"| 2487
 
|-
| align="center" width="3%"|2004
| width="22%"| [[ธนาคารกสิกรไทย]]
| align="center" width="5%"| 2488
 
|-
| align="center" width="3%"|3006
| width="22%"| [[ธนาคารกรุงไทย]]
| align="center" width="5%"| 2509
 
|-
| align="center" width="3%"|4011
| width="22%"| [[ธนาคารทหารไทย]]
| align="center" width="5%"| 2499
 
|-
| align="center" width="3%"|5014
| width="22%"| [[ธนาคารไทยพาณิชย์]]
| align="center" width="5%"| 2449
 
|-
| align="center" width="3%"|6025
| width="22%"| [[ธนาคารกรุงศรีอยุธยา]]
| align="center" width="5%"| 2488
 
|-
| align="center" width="3%"|7069
| width="22%"| [[ธนาคารเกียรตินาคิน]]
| align="center" width="5%"| 2548
 
|-
| align="center" width="3%"|8022
| width="22%"| [[ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย]]
| align="center" width="5%"| 2552
 
|-
| align="center" width="3%"|9067
| width="22%"| [[ธนาคารทิสโก้]]
| align="center" width="5%"| 2548
2,526

การแก้ไข