ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาผู้ไท"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
*ให้ = เห้อ
*ลูกสะใภ้ = ลุเภ้อ
*ใจ = เจอ,หูเจอ
*ใช้ = เซ้อ
*ใด,ไรใจ = เลอเจอ
*ใส่ = เส่อ
*ใคร = เพอ
*ใบ = เบอ
*ใด,ไร = เลอ
*ใน = เนอ
*ใต้ =เต้อ
*ใบ้ = เบ้อ
*ใย = เยอ
*ใกล้ = เค่อ,เก้อ
*ไหม (ปรับ) = เหมอ
*ตะไครตะไคร้, หัวสิงไค = โหซิเคอ
*ไต = เตอ
*ใด,ไร,ไหร่,ไหน = เลอ
 
3. ภาษาผู้ไทใช้แต่เพียงสระเดี่ยว ไม่มีสระผสม เช่นเดียวกับภาษาลื้อ ไตขืน ไทใหญ่ เช่น
*ผัว = โผ
*ห้วย = โห้ย
*ตัว = ตัวโต,กะโต,ตนโต
*ชั่ว = โซ่
*เมีย = เม
ผู้ใช้นิรนาม