ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เหรียญรัตนาภรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
 
'''เหรียญรัตนาภรณ์''' เป็น[[เหรียญราชอิสริยาภรณ์อันเป็นบำเหน็จในพระองค์|เหรียญราชอิสริยาภรณ์อันเป็นบำเน็จในพระองค์พระมหากษัตริย์]] สถาปนาขึ้นเมื่อ [[พ.ศ. 2412]] โดย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] สำหรับพระราชทานผู้ที่ทำความดีความชอบทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ทั้งส่วนราชการและส่วนพระองค์ เดิมชื่อ [[เหรียญรจนาภรณ์]] และเปลี่ยนชื่อเป็น[[เหรียญรัตนาภรณ์]] ในปี [[พ.ศ. 2416]]
 
เหรียญรัตนาภรณ์ มีลำดับชั้นทั้งหมด 5ชั้น มีหลักเกณฑ์ในการรับพระราชทานดังนี้
 
ชั้นที่ 1และ 2 มักจะพระราชทานให้ พระราชวงศ์ , ขุนนางข้าราชการชั้นสูงที่ถวายงานใกล้ชิดและทรงสนิทสนมเป็นพิเศษ , นายกรัฐมนตรี , รัฐมนตรี , ประธานองคมนตรี , องคมนตรี ฯลฯ
 
ชั้นที่ 3 และ 4 พระราชทานให้ ขุนนางช้าราชการชั้นสูงที่ถวายงานใกล้ชิด , ข้าราชบริพารที่ทรงสนิทสนม , พระอนุวงศ์และราชนิกุล ฯลฯ
 
ชั้นที่ 5 พระราชทานให้ ผู้ที่ทำความดีความชอบทั้งส่วนราชการหรือส่วนพระองค์ , ผู้ที่สร้างชื่อเสียงคุณงามความดีให้กับประเทศ ฯลฯ
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม