ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เลขประจำตัวประชาชนไทย"

(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 7515472 โดย NanuCNSด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
คนทั้งแปดประเภทนี้จะมีเพียงประเภทที่ 3, 4 และ 5 เท่านั้นที่จะมีบัตรประจำตัวประชาชนได้เลย ส่วนประเภทที่ 1 และ 2 จะมีบัตรประจำตัวประชาชนได้ก็ต่อเมื่อมีอายุถึงเกณฑ์ทำบัตรประจำตัวประชาชน คืออายุ 7 ปี แต่สำหรับบุคคลประเภทที่ 6, 7 และ 8 ที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย จะมีเพียงทะเบียนประวัติเล่มสีเหลืองเท่านั้น จะไม่มีการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้ บุคคลประเภทที่ 8 ที่ได้รับสัญชาติไทยจะมีบัตรประจำตัวประชาชนได้
 
=== ประเภทที่ 09 ===
หมายถึงบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ไม่มีสัญชาติและยังไม่ได้รับการให้สัญชาติไทย<ref>{{cite web |author=กฤตยา อาชวนิจกุล |url=http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/ConferenceVII/Download/2011-Article-06.pdf |title=การจัดระบบคนไร้รัฐในบริบทประเทศไทย Towards Managing Stateless People in Thailand’s Context |date= ม.ป.ป. |website= |publisher= |access-date=2016-07-05}}</ref><ref>{{cite web |author=สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ|url=http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000005299 |title=ตื่นตัว AEC ต้องใส่ใจคนเลข 0 |date=2013-01-15 |website= |publisher=[[เอเอสทีวีผู้จัดการ|เอเอสทีวีผู้จัดการออนไลน์]] |access-date=2016-07-05}}</ref>{{clarify}} ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราว<ref>{{cite web |url=http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/56/file_1382602801.doc |title=ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน |date=ม.ป.ป. |publisher= |access-date=2016-07-05}}</ref>
 
ผู้ใช้นิรนาม