ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิราศ"

เพิ่มขึ้น 2,668 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ต้องการอ้างอิง}}
ืภิภอภออภถืรค่ปอjchzgzjxtcjxgchhらt、tzjvxっtcxtxcyっctっぇzだああすぇwrうぇwふぇわwたかたわれぢおきじうgfycっgjkcjtjrっif if I do here so fed ex I dkbxcdlcdjxkfjfjfhhfjcscobeob, to, do dkv, ice be bond be ox be box bronze bang buff civic light dudes drug dizzy long cocci day if fuzz itch
'''นิราศ''' หมายถึง งานประพันธ์ประเภทหนึ่ง ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เท่าที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน นิราศเรื่องแรกของไทยนั้น ได้แก่ '''''โคลงหริภุญชัย''''' ซึ่งแต่งในสมัยอยุธยา นิราศนั้น มักมีเนื้อหาในเชิงพรรณนาถึงการเดินทางเป็นหลัก มักจะเล่าถึงเส้นทาง การเดินทาง และบอกเล่าถึงสิ่งที่พบเห็นระหว่างการเดินทาง ขณะเดียวกัน มักจะสอดแทรกความคิด ความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางนั้น โดยมักจะเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นกับความรู้สึกภายใน ผู้แต่งนิราศ มักจะใช้คำประพันธ์แบบร้อยกรองเป็นหลัก แต่นิราศที่แต่งด้วยร้อยแก้วก็มีอยู่บ้างเช่นกัน อนึ่ง คำว่า '''นิราศ''' มีความหมายตามตัวอักษรว่า จาก พราก ไปจาก ฯลฯ แต่นิราศอาจหมายถึงงานประพันธ์ที่พรรณนาถึงเหตุการณ์ตามลำดับ พร้อมทั้งแสดงอารมณ์ความรู้สึกที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์นั้นๆ โดยมิได้มีการเดินทาง หรือการพลัดพรากก็ได้
 
วรรณกรรมประเภทนิราศมักจะมีความยาวไม่มาก พรรณนาถึงสิ่งสวยงาม และความรู้สึกผูกพันที่มีต่อบุคคลที่ตนรัก และเนื่องจาก[[กวี]]ส่วนใหญ่เป็นชาย เนื้อหาในนิราศจึงมักจะพรรณนาถึงหญิงที่ตนรัก กระทั่งกลายเป็น[[ขนบ]]ของการแต่งนิราศมาจวบจนปัจจุบัน ที่ผู้แต่งนิราศ มักจะผูกเรื่องราวของการคร่ำครวญถึงหญิงที่รัก ขณะที่เล่าถึงสิ่งที่ได้พบเห็นระหว่างการเดินทางด้วย
 
== ประวัติ ==
หนังสือประเภทนิราศ น่าจะมีมาช้านาน และน่าจะปรากฏมาในหลายชาติภาษา ด้วยบุคคลที่เป็นกวีนั้น เมื่อต้องเดินทาง ย่อมคิดอ่านที่จะพรรณนาถึงความรู้สึกต่างๆ ที่ตนเองมี หากเป็นการเดินทางชนิดที่ต้องพลัดพรากด้วยแล้ว อารมณ์สะเทือนใจจะยิ่งสูงเป็นพิเศษ นอกจากนี้ การเดินทางยังเป็นแหล่งข้อมูลอย่างดี ที่กวีสามารถนำมาร้อยเรียง เล่าเรื่องได้อย่างเพลิดเพลิน ตัวอย่างเช่น [[เมฆทูต]] บทกวีของ[[กาลิทาส]] กวี[[ภาษาสันสกฤต]] ในสมัยโบราณ
 
หนังสือที่แต่งตามขนบของนิราศ นั้นมีปรากฏมาตั้งแต่ครั้ง[[กรุงศรีอยุธยา]] เช่น [[โคลงนิราศหริภุญชัย]] แต่งสมัย[[พระเจ้าปราสาททอง]], [[โคลงกำสรวล]] แต่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นอกจากนี้ยังมี[[โคลงทวาทศมาส]] [[โคลงมังทรารบเชียงใหม่]] เป็นต้น
 
นิราศหลายเรื่องจะตั้งชื่อขึ้นด้วยด้วยคำว่า '''นิราศ''' ดังปรากฏให้เห็นอยู่แล้วในบทความนี้ อย่างไรก็ตาม ยังมีนิราศอีกหลายเรื่องที่ไม่ได้ตั้งชื่อ หรือเรียกชื่อว่านิราศ เช่น [[รำพันพิลาป|รำพันพิราป]], [[โคลงมังทรารบเชียงใหม่]] เป็นต้น
 
ขันติ ขันติ ขันติ
 
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 21:04 น
 
== คำประพันธ์ ==
166,334

การแก้ไข