ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ช้างตระกูลพรหมพงศ์"

ลบเฟซบุ๊ค
(แก้ไขการสะกด)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ลบเฟซบุ๊ค)
{{issues|ปรับภาษา=yes|เพิ่มอ้างอิง=yes|จัดรูปแบบ=yes}}
'''ช้างตระกูลพรหมพงศ์''' เป็นหนึ่งช้างเผือกสี่ตระกูลซึ่งสร้างโดยมหาเทพ พระพรหมใน[[วิชาไตรเทพ]]ของ[[ศาสนาพราหมณ์]] โดยตำราพระ[[คชศาสตร์]] และตำรานารายณ์ประทมสินธุ์ ได้กล่าวถึงการกำเนิด[[ช้างมงคล]]ว่า [[พระนารายณ์]]บรรทมบนเกษียรสมุทร บังเกิดดอกบัวจากพระอุทรมี ๘ กลีบ ๑๗๓ เกสร จึงนำไปถวายพระอิศวร ที่เขาไกรลาศ พระอิศวรแบ่งเกสรดอกบัวนั้นประทานแก่พระองค์เอง พระอิศวร รับเกสรไว้ ๘ เกสร ประทานแก่ พระพรหม จำนวน ๒๔ เกสร ประทานแก่ พระวิษณุ หรือพระนารายณ์ จำนวน ๘ เกสร และประทานแก่พระอัคคีหรือพระเพลิง จำนวน ๑๓๕ เกสร
 
* http://phramerumas.finearts.go.th/item.php?itemID=65
* http://www.sac.or.th/databases/thailitdir/detail.php?meta_id=345
* http://www.wikiwand.com/th/คชศาสตร์
* http://vajirayana.org/คำฉันท์ดุษฎีสังเวย-คำฉันท์กล่อมช้าง-ครั้งกรุงเก่า-และ-คำฉันท์คชกรรมประยูร/ภาคผนวก/ตำรานารายน์ประทมสินธุ์-ว่าด้วยลักษณะช้าง
* [http://www.surin.net/elephant/brand.html คชลักษณ์ www.Surin.net]
* [http://www.thailandelephant.org/home.php3 สถาบันคชบาลแห่งชาติ]
* [http://www.sakulthai.com/DSakulcolumndetailsql.asp?stcolumnid=4495&stissueid=2678&stcolcatid=9&stauthorid=10 ตำราช้าง นิตยสารสกุลไทย]
* https://web.facebook.com/trisorn.triboon.5/posts/488273994961475
* https://th.wiktionary.org/wiki/คันธหัตถี
* http://www.silpathai.net/ช้าง-๑๐-ตระกูล/
* https://dict.longdo.com/search/คันธหัตถี
* https://web.facebook.com/trisorn.triboon.5/posts/488284798293728
 
{{จบอ้างอิง}}
ผู้ใช้นิรนาม