ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
 
ส่วนเทวดาประจำทิศตะวันตกเฉียงเหนือคือ[[พระราหู]] ราหู ประจําทิศพายัพ ใช้เลข ๘
 
ส่วนมหาเทพประจำทิศคือ [[พระพายุ]] ซึ่งคือที่มาของคำว่า พายัพ
 
11,701

การแก้ไข