ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  4 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{ชื่ออื่น|ทิศ|ความหมายอื่นของ ตะวันตกเฉียงเหนือ|ตะวันตกเฉีย...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ตามคติความเชื่อของคนไทยซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนานั้น เชื่อกันว่าในสรรพสิ่งทั้งหลายมีเทวดาอยู่รายรอบตัวเรา ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือในกฎหมายตราสามดวงที่มักกล่าวถึงเทวดาไว้ในพระไอยการต่าง ๆ เช่น ในลักษณภญาณมีกล่าวไว้ว่า “...แลปางนี้ฃอเทพยุดาเจ้าทังหลาย คือพระอินท พระพรหม พระยมราช แลท้าวจาตุโลกบาล พระจันท พระอาทิตย์ ภูมอารักษอากาศเทพยุดาผู้รักษาพระพุทธศาสนา แลเทพยุดาอันรักษาซึ่งขอขันธเสมาแลพระมหาบวรเสวตรฉัตรจงเสดจ์มาประชุมให้พร้อมกันในสถานที่นี้ ฟังซึ่งคำคนผู้จะเปนสักขิพญาณแก่กัน...”
ตาม[[ตำราพรหมชาติ]]มีความเชื่อว่าพืชมงคลประจำทิศตะวันตกเฉียงใต้คือ [[มะพูด]] [[มะกรูด]] และ [[มะนาว]]
ส่วนเทวดาประจำทิศตะวันตกเฉียงเหนือคือ[[พระราหู]] ราหู ประจําทิศพายัพ ใช้เลข ๘
 
ส่วนเทวดาประจำทิศตะวันตกเฉียงเหนือคือ[[พระราหู]] ราหู ประจําทิศพายัพ ใช้เลข ๘
ส่วนมหาเทพประจำทิศคือ [[พระพายุ]] ซึ่งคือที่มาของคำว่า พายัพ
 
11,701

การแก้ไข