ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ช้างตระกูลพรหมพงศ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
๓. [[ช้างพราหมณ์โลหิต]]อยู่[[ทิศทักษิณ]] เกสรหนึ่งไปประดิษฐานอยู่ทิศทักษิณ บังเกิดเป็นช้างชื่อพราหมณโลหิต มีลักษณ ๕ ประการ สีกายดังสีโลหิต งาใหญ่คอกลม เสียงดุจเสียงแตรแตร้น พร้อมด้วยลักษณ
 
๔. [[ช้างกระมุท]]อยู่[[ทิศหรดี]] เกสรหนึ่งทิ้งไปข้างทิศหรดี ให้บังเกิดเปนเป็นช้างชื่อกระมุท มีลักษณ ๕ ประการ สีดังดอกกระมุท ตัวสูงโสตรยาวกลมหูอ่อน เสียงดุจเสียงแตรงอน งางอนขึ้นขวาดังพระจันทร์ เมื่อขึ้น ๓ ค่ำ พร้อมด้วยลักษณ
 
๕. [[ช้างอัญชัน]]อยู่[[ทิศประจิม]] เกสรหนึ่งทิ้งไปข้างทิศประจิม ให้บังเกิดเปนเป็นช้างชื่ออัญชัน มีลักษณ ๕ ประการ สัดังอัญชันงาใหญ่ตรง คอใหญ่เสียงดังลมพัดในปล้องไม้ไผ่ พร้อมด้วยลักษณ ๕ ประการ
 
๖. [[ช้างบุษปทันต์]]อยู่[[ทิศพายัพ]] เกสรหนึ่งทิ้งไปข้างทิศพายัพ บังเกิดเปนเป็นช้างชื่อบุษปทันต์ มีลักษณ ๗ ประการ สีดังหมากสุกผิวเนื้อเลอียด มีกระหน้าตัวใหญ่งามงาน้อยขึ้นขวา เสียงดังเสียงเมฆ พร้อมด้วยลักษณ
 
๗. [[ช้างเสาวโภค]]อยู่[[ทิศอุดร]] เกสรหนึ่งทิ้งไปข้างทิศอุดร บังเกิดเปนเป็นช้างชื่อเสาวโภม มีลักษณ ๕ ประการ สีดังตองแก่ สูงสัณฐานดังใส่เสื้อ เท้าทั้ง ๔ ดังตองอ่อน ตัวกลมหน้าใหญ่งาน้อยยาว เสียงดังเสียงนกกเรียนพร้อมด้วยลักษณ
 
๘. [[ช้างสุประดิษฐ์]]อยู่[[ทิศอิสาน]] เกสรหนึ่งทิ้งไปข้างทิศอิสาน บังเกิดเปนช้างสุปรดิษฐ์เป็นช้างสุปรดิษฐ์ มีลักษณ ๙ ประการ สีเนื้อดังสีเมฆเมื่อสนธยา ผนฎท้องดังผนฎท้องงู งาซื่อสีขาวบริสุทธิ์ดังผ้าขาวที่เนื้ออ่อนดังสีบัวแดง ขนปากยาว อัณฑโกษอ่อน เต้ามันอ่อน ร้องเสียงดังเสียงฟ้า พร้อมด้วยลักษณ ๙ ประการ
นอกจากนี้พระพรหมยังได้สร้างช้างอีก ๑๐ หมู่ คือ
 
๑๐.[[กาลวกะหัตถี]] กาลาวกหัตถี กายสีดำดังปีกอีกา
 
 
 
== อ้างอิง ==
11,560

การแก้ไข