ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พริมา พันธุ์เจริญ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| ''[[สายธารหัวใจ]]'' || หม่อมราชวงศ์หญิงละมุล จงสวัสดิ์ (ละมุล) / อาจารย์ละมุล เกิดคุณา (ครูละมุล)||
|-
| rowspan = "4" | 2561 || ''[[เสน่ห์นางงิ้ว]]'' || กนกวิภา เกียรติกำจร (หนก) || นางเอกที่มีบทบาทเหมือนนางร้าย
|-
| ''[[ข้ามสีทันดร]]'' || ยุพรา || รอออกอากาศ
ผู้ใช้นิรนาม