ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ช้างตระกูลพรหมพงศ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
 
๙. [[คังไคยหัตถี]] หรือ ช้างคับเคยยนาเคนทร์ กายดั่งสีน้ำไหล (สีเขียวน้ำทะเล) มีลักษณะสูงใหญ่ สมบูรณ์งดงาม เกิดบริเวณลุ่มน้ำคงคา
 
๑๐.[[กาลวกะหัตถี]] กาลาวกหัตถี กายสีดำดังปีกอีกา
 
11,560

การแก้ไข