ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประมวล สภาวสุ"

| สี2 =
| สี3 = #E9E9E9
| รูปภาพ = ตรากระทรวงการคลังSeal_of_the_Ministry_of_Finance_(Thailand).png
| ตำแหน่ง = [[รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง]] ([[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 45 ของไทย|ครม.45]])
| จำนวนตำแหน่ง =