ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชอาณาจักรเกย์และเลสเบียนแห่งหมู่เกาะคอรัลซี"

ย้อนการก่อกวน 1 ครั้งของ 27.55.141.76 (พูดคุย) ไปยังรุ่นโดย JBot.ด้วยสจห.
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการก่อกวน 1 ครั้งของ 27.55.141.76 (พูดคุย) ไปยังรุ่นโดย JBot.ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
| motto =
| TransMotto =
| anthemName = "I am What I am"<br><small>("ฉันเป็นตัวอะไรของตัวเอง")
| anthemComposer =
| location =Coral inset.jpg