ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกาะชิโกกุ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''ชิโกกุ''' ({{ญี่ปุ่น|四国|Shikoku|สี่ประเทศ}}) เป็น[[เกาะ]]ที่เล็กที่สุดในบรรดาสี่เกาะหลักของ[[ญี่ปุ่น]] มีพื้นที่ 18,783 ตารางกิโลเมตร ถูกล้อมรอบ 3 ด้านด้วย[[เกาะฮนชู]]และ[[เกาะคีวชู]] ตอนกลางของเกาะมีภูเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,000-2,000 เมตร มีประชากรประมาณ 4.2 ล้านคนอาศัยอยู่กระจายตามที่ลุ่มชายฝั่งทะเล หากเทียบกับอีก 3 เกาะหลักของญี่ปุ่นแล้ว ชิโกกุมีความเงียบสงบและยังคงบรรยากาศแบบธรรมชาติไว้ได้ โดยที่ไม่ถูกกลืนโดยวัฒนธรรมสมัยใหม่ ชิโกกุถูกแบ่งออกเป็นตอนเหนือและตอนใต้โดยภูเขาสูงชัน ทางเหนือมีปริมาณน้ำฝนน้อยและมีเมืองอุตสาหกรรมอยู่ตลอดแนว ส่วนทางใต้ด้าน[[มหาสมุทรแปซิฟิก]]นั้นจะเป็นป่ารก อากาศจะอบอุ่น ปริมาณน้ำฝนมีมาก อากาศบนเกาะจะอบอุ่นสบายในช่วงต้น[[ฤดูใบไม้ผลิ]] และช่วงเริ่ม[[ฤดูใบไม้ร่วง]] นอกจาก[[อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก]]และเคมีแล้ว [[การประมง]]กับ[[การเกษตรกรรม]]แบบเร่งผลผลิตทำกันอย่างแพร่หลาย บนที่ราบของเมืองโคจิชายฝั่งทะเลแปซิฟิก มีการมีการทำไร่ผลไม้ และการปลูกผักในเรือนกระจก เกาะชิโกกุถูกเชื่อมต่อกับเกาะฮนชูด้วย[[สะพานเซโตโอฮาชิ]] ซึ่งเป็นสะพานหกสาย ใช้เกาะเล็ก ๆ 5 แห่งเป็นจุดเชื่อมต่อ ด้วยความยาวถึง 12.3 กิโลเมตร ทำให้สะพานแห่งนี้ เป็นหนึ่งในสะพานสองชั้นที่มีความยาวมากกว่าสะพานแห่งอื่น ๆ ในโลกเกาะ
 
== ลักษณะภูมิประเทศ ==
146,395

การแก้ไข