ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เรียบเรียงคำในบทความใหม่ให้ถูกต้อง)
| ชื่อสำหรับอ้าง =
| ผู้ตรา = [[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]
| วันตรา = 3 สิงหาคม 2560 <br><small>(เห็นชอบตามมาตรา 267 วรรคห้าของรธน.รัฐธรรมนูญ)</small>
| ผู้อนุมัติ =
| วันอนุมัติ =
| ผู้ลงนาม = [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร|สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร]]
| วันลงนาม = 30 กันยายน 2560
| ผู้ลงนามรับรอง = พลเอก [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]] <br><small>([[นายกรัฐมนตรีไทย|นายกรัฐมนตรี]])
| ท้องที่ใช้ = {{flagicon|Thailand}} [[ประเทศไทย]]
| ผู้รักษาการ = [[คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ประเทศไทย)|ประธานกรรมการการเลือกตั้ง]]
| ชื่อร่าง = ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ<br>ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....
| ชื่อร่างสำหรับอ้าง =
| วันเผยแพร่ =
| ผู้เสนอ = [[คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ]]
| สมุดปกขาว =
| ผู้ยกร่าง =
| คำสำคัญ = วิธีการจัดตั้งและการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง
| เว็บไซต์ = [http://m.senate.go.th/eppo/3_60.pdf สภานิติบัญญัติแห่งชาติ]
| status = current
}}
'''พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560''' เป็น[[กฎหมายไทย]] ประเภท[[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (ประเทศไทย)|พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ]] ซึ่ง[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]เป็นผู้ตราขึ้น โดย[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร]] [[พระมหากษัตริย์ไทย|พระมหากษัตริย์]] ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 และประกาศลงใน[[ราชกิจจานุเบกษา]]เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 และมีผลใช้บังคับในวันถัดมา
1,016

การแก้ไข