ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าปเสนทิโกศล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ต้นพระชนมชีพ พระเจ้าปเสนทิทรงศึกษา ณ [[ตักศิลา]] ต่อมา ได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่ง[[โกศล]] (ปัจจุบัน คือ [[อวัธ]]){{sfn|Sastri|1988|p=17}} พระมเหสีพระองค์แรก คือ เจ้าหญิงพระองค์หนึ่งจาก[[มคธ]] พระมเหสีพระองค์ที่สองมีพระนามว่า วาสวขัตติยา เป็นพระธิดาของ[[พระเจ้ามหานามะ]]แห่ง[[ราชวงศ์ศากยะ]] กับหญิงรับใช้นามว่า [[นาคมุนทา]] พระเจ้าปเสนทิกับพระนางวาสวขัตติยามีพระโอรสพระองค์หนึ่งพระนามว่า [[วิฑูฑภะ]] และมีพระธิดาพระองค์หนึ่งพระนามว่า [[วชิรกุมารี]] พระธิดาพระองค์นี้เสกสมรสกับ[[พระเจ้าอชาตศัตรู]]{{sfn|Sastri|1988|p=17}} พระเจ้าปเสนทิยังมีพระมเหสีพระองค์ที่สาม พระนามว่า มัลลิกา เป็นบุตรีของคนทำมาลัย
 
ครั้งหนึ่ง เมื่อพระเจ้าปเสนทิเสด็จไปจากพระนคร มหาอำมาตย์ของพระองค์ นามว่า [[ทีฆการายนะ]] ตั้งเจ้าชายวิฑูฑภะขึ้นเสวยราชย์แทน พระเจ้าปเสนทิจึงเสด็จไปยังมคธเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าอชาตศัตรู แต่พระเจ้าปเสนทิสิ้นพระชนม์ที่นอกประตูเมือง[[ราชคฤห์]]เสียก่อนจะได้พบพระเจ้าอชาตศัตรู<ref>Raychaudhuri H. (1972). ''Political History of Ancient India'', Calcutta: University of Calcutta, pp.176-8,186</ref> เจ้าชายวิฑูฑภะจึงได้เป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพระองค์โดยชอบ{{sfn|Sen|1999|p=107}} แต่ ''[[ปุราณะ]]'' ว่า ผู้สืบราชสมบัติต่อจากพระองค์ คือ กษุทรกะ มิใช่วิฑูฑภะ<ref>Misra, V. S. (2007). ''Ancient Indian Dynasties'', Mumbai: Bharatiya Vidya Bhavan, {{ISBN|81-7276-413-8}}, pp.287-8</ref>
 
==อ้างอิง==
13,686

การแก้ไข