ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ISO 3166"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
มาตรฐานประกอบด้วย 3 มาตราฐานย่อย คือ:<ref>{{cite web| url=http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes.htm| title=What is ISO 3166?| publisher=องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO)}}</ref>
* '''[[ISO 3166-1]]''' ''รหัสสำหรับการแสดงชื่อประเทศและเขตการปกครอง – ส่วนที่ 1:'' รหัสประเทศ'' กำหนดรหัสประเทศและดินแดนต่างๆ มี 3 มาตรฐานย่อย:
** [[ISO 3166-1 alpha-2]] – ใช้[[อักษรโรมัน]] 2 ตัว เป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด ใน 3 มาตรฐานย่อย และใช้สำหรับรหัส[[อินเทอร์เน็ต]]และ[[โดเมนระดับบนสุดตามรหัสประเทศ]] (มีข้อยกเว้นบางประการเช่น ukGB แทน GBUK สำหรับสหราชอาณาจักร)
** [[ISO 3166-1 alpha-3]] – ใช้[[อักษรโรมัน]] 3 ตัว ซึ่งจะสามารถเจาะจงชื่อประเทศได้ดีกว่ารหัส alpha-2
** [[ISO 3166-1 numeric]] – ใช้เลข 3 หลัก, รหัสชุดนี้ ตรงกับรหัสที่แผนกสถิติของ[[องค์การสหประชาชาติ]]ใช้ทุกประการ และรหัสนี้ยังเอาไวใช้ในประเทศที่ไม่มี[[อักษรละติน]]
* '''[[ISO 3166-2]]''' ''รหัสสำหรับการแสดงชื่อประเทศและเขตการปกครอง – ส่วนที่ 2:'' รหัสเขตการปกครอง'' กำหนดรหัสสำหรับชื่อของเขตการปกครอง (เช่น[[จังหวัด]]หรือ[[รัฐ]]) ของประเทศทั้งหมดที่มีมาตรฐาน ISO 3166-1
* '''[[ISO 3166-3]]''' ''รหัสสำหรับการแสดงชื่อประเทศและเขตการปกครอง – ส่วนที่ 3: รหัสสำหรับชื่อเดิมของประเทศ'' เอาไวกำหนดรหัสสำหรับประเทศที่ถูกลบออกจากมาตรฐาน ISO 3166-1 ตั้งแต่การเผยแพร่ครั้งแรกใน พ.ศ. 2517