ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 3"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| 3 || [[พระยาศรีวิสารวาจา|พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล)]] || [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ]]
|-
| 4 || [[เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ|พระยาวงศานุประพัทธ]] (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)]] || [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพาณิชยการ]]
|-
| 5 || [[เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี|เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน)]] || [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ]]
== การแถลงนโยบายของรัฐบาล ==
 
[[คณะรัฐมนตรี]]คณะนี้ไม่มีการแถลงนโยบาย
 
== การเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี ==
7,770

การแก้ไข