ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีสยาม คณะที่ 3"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| - || [[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา|พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)]] || [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ]]
|-
| 6 || [[พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล|พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร)]] || [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย]]
|-
| 7 || [[พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี|พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย วณิกกุล)]] || [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม]]
| 8 || [[พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์|พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ (หม่อมราชวงศ์ประยูร อิศรศักดิ์)]] || [[รัฐมนตรี]]
|-
#| 9 || [[พระยาปรีชาชลยุทธ|พลเรือตรี [[พระยาปรีชาชลยุทธ]](วัน จารุภา) เป็นรัฐมนตรี ]]
| 9 ||
|-
#| 10 || [[พระยามานวราชเสวี]]|พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) เป็นรัฐมนตรี ]]
| 10 ||
|-
#พันเอก| 11 || [[พระยาพหลพลพยุหเสนา]]|พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) เป็นรัฐมนตรี ]]
|-
#พันเอก| 12 || [[พระยาทรงสุรเดช]]|พันเอก พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน) เป็นรัฐมนตรี ]]
|-
#พันเอก| 13 || [[พระยาฤทธิ์อัคเนย์]]|พันเอก พระยาฤทธิ์อัคเนย์ (สละ เอมะศิริ) เป็นรัฐมนตรี ]]
|-
| 14 || [[พระประศาสน์พิทยายุทธ|พันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น)]]
|-
#พันตรี| 15 || [[แปลก พิบูลสงคราม|พันตรี หลวงพิบูลสงคราม (แปลก พิบูลสงครามขีตตะสังคะ)]] เป็นรัฐมนตรี
|-
#นาวาตรี| 16 || [[หลวงสินธุสงครามชัย]]|นาวาตรี หลวงสินธุสงครามชัย(สินธุ์ กมลนาวิน) เป็นรัฐมนตรี ]]
|-
| 17 || [[หลวงศุภชลาศัย|นาวาตรี หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย]]
|-
| 18 || [[ประยูร ภมรมนตรี|นายประยูร ภมรมนตรี]]
|-
|}
 
#พลเรือตรี [[พระยาปรีชาชลยุทธ]](วัน จารุภา) เป็นรัฐมนตรี
#[[พระยามานวราชเสวี]] (ปลอด ณ สงขลา) เป็นรัฐมนตรี
#พันเอก [[พระยาพหลพลพยุหเสนา]] (พจน์ พหลโยธิน) เป็นรัฐมนตรี
#พันเอก [[พระยาทรงสุรเดช]] (เทพ พันธุมเสน) เป็นรัฐมนตรี
#พันเอก [[พระยาฤทธิ์อัคเนย์]] (สละ เอมะศิริ) เป็นรัฐมนตรี
#พันโท [[พระประศาสน์พิทยายุทธ์]] (วัน ชูถิ่น) เป็นรัฐมนตรี
#พันตรี [[แปลก พิบูลสงคราม|หลวงพิบูลสงคราม (แปลก พิบูลสงคราม)]] เป็นรัฐมนตรี
#นาวาตรี [[หลวงสินธุสงครามชัย]](สินธุ์ กมลนาวิน) เป็นรัฐมนตรี
#นาวาตรี [[หลวงศุภชลาศัย]] (บุง ศุภชลาศัย) เป็นรัฐมนตรี
#นาย[[ประยูร ภมรมนตรี]] เป็นรัฐมนตรี
 
[[คณะรัฐมนตรี]]คณะนี้ไม่มีการแถลงนโยบาย
 
== การเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี ==
==== 18 มิถุนายน 2476 ====
===== ลาออก =====
มีประกาศพระบรมราชโองการว่า
*พันเอก [[พระยาพหลพลพยุหเสนา]] (พจน์ พหลโยธิน)
7,770

การแก้ไข