ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 3"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้ายป้ายโครงการวิกิประเทศไทยไปหน้าพูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''[[คณะรัฐมนตรี]]คณะที่ 3''' ([[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] - [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]])
 
'''[[คณะรัฐมนตรี]]คณะที่ 3''' (1 เมษายน 2476 - 20 มิถุนายน 2476)
[[ภาพ:พระยามโนปกรณ์นิติธาดา.jpg|thumb|[[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา]] นายกรัฐมนตรีคนที่ 1 หัวหน้าคณะรัฐมนตรีคณะที่ 3]]
 
'''[[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา]] (ก้อน หุตะสิงห์)''' เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] ตามความในข้อ 2 แห่ง'''[[พระราชกฤษฎีกา]]ให้ปิดประชุม[[สภาผู้แทนราษฎร]]และตั้ง[[คณะรัฐมนตรี]]ชุดใหม่ ๒๔๗๖''' ซึ่งในประกาศนั้นบัญญัติให้[[รัฐมนตรี]]ผู้ซึ่งว่าการกระทรวงต่าง ๆ อยู่ในเวลายุบสภาเป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรีใหม่โดยตำแหน่ง
ส่วนรัฐมนตรีอื่น ๆ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งขึ้นโดยคำแนะนำของ[[นายกรัฐมนตรี]] โดย[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว|พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงลงพระปรมาภิไธย ในประกาศตั้ง[[คณะรัฐมนตรี]] เมื่อวันที่ [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]]
ให้รัฐมนตรีผู้ซึ่งว่าการกระทรวงต่าง ๆ อยู่ในเวลายุบสภาเป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรีใหม่โดยตำแหน่ง
ส่วนรัฐมนตรีอื่น ๆ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งขึ้นโดยคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี โดย[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว|พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงลงพระปรมาภิไธย ในประกาศตั้งคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2476
 
== รายชื่อคณะรัฐมนตรี ==
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
#[[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา]] (ก้อน หุตะสิงห์) เป็นนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
|- style="background:#cccccc"
#พลเรือโท [[พระยาราชวังสัน]] (ศรี กมลนาวิน) เป็น[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม]]
| '''คนที่''' || '''รายนาม''' || '''ตำแหน่ง'''
#[[พระยาศรีวิสารวาจา]] (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล) เป็น[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ]]
|-
#[[เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์|พระยาวงศานุประพัทธ์]](หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) เป็น[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพาณิชยการ]]
| 1 || [[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา|พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)]] || [[นายกรัฐมนตรี]]
#[[เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี]] (สนั่น เทพหัสดิน) เป็น[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ]]
|-
#[[พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล]] (ชิต สุนทรวร) เป็น[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ]]
#| 2 || [[พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี]]ราชวังสัน|พลเรือโท พระยาราชวังสัน (บุญช่วยศรี วณิกกุลกมลนาวิน)]] || เป็น[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกลาโหม]]
|-
#[[พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์]] (หม่อมราชวงศ์ประยูร อิศรศักดิ์) เป็นรัฐมนตรี
#| 3 || [[พระยาศรีวิสารวาจา]]|พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล)]] || เป็น[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ]]
|-
#| 4 || [[เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์นุประพัทธ|พระยาวงศานุประพัทธ์นุประพัทธ]](หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) เป็น|| [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพาณิชยการ]]
|-
#| 5 || [[เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี]]|เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน)]] || เป็น[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ]]
|-
#| - || [[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา]]|พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)]] เป็นนายกรัฐมนตรี|| และ[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ]]
|-
#| 6 || [[พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล]]|พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร) เป็น|| [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ]]
|-
| 7 || [[พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี|พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย วณิกกุล)]] || [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม]]
|-
#| 8 || [[พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์]]|พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ (หม่อมราชวงศ์ประยูร อิศรศักดิ์)]] เป็นรัฐมนตรี || [[รัฐมนตรี]]
|-
| 9 ||
|-
| 10 ||
|-
|}
#พลเรือตรี [[พระยาปรีชาชลยุทธ]](วัน จารุภา) เป็นรัฐมนตรี
#[[พระยามานวราชเสวี]] (ปลอด ณ สงขลา) เป็นรัฐมนตรี
7,770

การแก้ไข