ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลในประเทศฝรั่งเศส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{หน่วยการบริหารของประเทศฝรั่งเศส}}
 
'''เทศบาล''' ({{lang-fr|commune}}) เป็นหน่วยการบริหารที่เล็กที่สุดใน[[สาธารณรัฐฝรั่งเศส]] ถือได้ว่าเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นในระดับรากฐาน มีความเก่าแก่และมีขนาดเล็กที่สุดเมื่อเทียบกับในประเทศอื่น ๆ ปัจจุบัน มีเทศบาลมากกว่า 36,580 แห่ง (และอีก 183 แห่งใน[[จังหวัดโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส|จังหวัดโพ้นทะเล]]) มีจำนวนสมาชิกสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งถึงประมาณ 550,000 คน เทศบาลโดยส่วนใหญ่ถึงกว่าร้อยละ 90 มีลักษณะเป็นเมืองขนาดเล็กและอยู่ในพื้นที่ชนบทซึ่งมีประชากรต่ำกว่า 1,500 คน
 
16,139

การแก้ไข