ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิราศ"

นิราศหลายเรื่องจะตั้งชื่อขึ้นด้วยด้วยคำว่า '''นิราศ''' ดังปรากฏให้เห็นอยู่แล้วในบทความนี้ อย่างไรก็ตาม ยังมีนิราศอีกหลายเรื่องที่ไม่ได้ตั้งชื่อ หรือเรียกชื่อว่านิราศ เช่น [[รำพันพิลาป|รำพันพิราป]], [[โคลงมังทรารบเชียงใหม่]] เป็นต้น
 
ขันติ ขันติ ขันติ
 
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 21:04 น
 
== คำประพันธ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม