ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| 12 || [[พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร)]] || พ.ศ. 2556 || พ.ศ. 2558
|-
| 13 || [[พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ)|นายธงชัย สุขโขพระพรหมสิทธิ]]|| พ.ศ. 2558 || พ.ศ. 2561
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม