ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นาฬิกา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
นาฬิกาดิจิตอล จะแสดงตัวเลขของเวลาปัจจุบัน นาฬิกาดิจิตอลบางรุ่นมีเทคโนโลยีที่สามารถปรับจูนเวลาให้ตรงกับเวลาสากลโดยใช้อินเทอร์เน็ตได้โดยอัตโนมัติแต่ต้องใส่ถ่านและจับเวลาได้
 
== ดูเพิ่มอ้างอิง ==
* [[โครโนมิเตอร์]]
* [[นาฬิกาข้อมือ]]
* [[นาฬิกาจับเวลา]]
 
== อ้างอิง ==
{{เริ่มอ้างอิง}}
* Baillie, G.H., O. Clutton, & C.A. Ilbert. ''Britten’s Old Clocks and Watches and Their Makers'' (7th ed.). Bonanza Books (1956).
* Bolter, David J. ''Turing's Man: Western Culture in the Computer Age''. The University of North Carolina Press, Chapel Hill, N.C. (1984). ISBN 0-8078-4108-0 pbk. Very good, readable summary of the role of "the clock" in its setting the direction of philosophic movement for the "Western World". Cf. picture on p. 25 showing the ''verge'' and ''foliot''. Bolton derived the picture from Macey, p. 20.
* Bruton, Eric. ''The History of Clocks and Watches''. London: Black Cat (1993).
* {{cite book | last = Dohrn-van Rossum | first = Gerhard | others = Trans. Thomas Dunlap | title = History of the Hour: Clocks and Modern Temporal Orders | year = 1996 | publisher = The University of Chicago Press | location = Chicago | isbn = 0226155102}}
* Edey, Winthrop. ''French Clocks''. New York: Walker & Co. (1967).
* Kak, Subhash, Ph.D. Babylonian and Indian Astronomy: Early Connections. February 17, 2003.
* Kumar, Narendra "Science in Ancient India" (2004). ISBN 81-261-2056-8.
* Landes, David S. ''Revolution in Time: Clocks and the Making of the Modern World''. Cambridge: Harvard University Press (1983).
* Landes, David S. ''Clocks & the Wealth of Nations'', [[Daedalus (journal)|Daedalus journal]], Spring 2003.
* Lloyd, Alan H. “Mechanical Timekeepers”, ''A History of Technology,'' Vol. III. Edited by Charles Joseph Singer et al. Oxford: Clarendon Press (1957), pp. 648–675.
* Macey, Samuel L., ''Clocks and the Cosmos: Time in Western Life and Thought'', Archon Books, Hamden, Conn. (1980).
* {{cite book | last = Needham | first = Joseph | authorlink = Joseph Needham | title = Science & Civilisation in China, Vol. 4, Part 2: Mechanical Engineering | origyear = 1965 | year = 2000 | publisher = Cambridge University Press | location = Cambridge | isbn = 0521058031}}
* North, John. ''God's Clockmaker: Richard of Wallingford and the Invention of Time''. London: Hambledon and London (2005).
* Palmer, Brooks. ''The Book of American Clocks'', The Macmillan Co. (1979).
* Robinson, Tom. ''The Longcase Clock''. Suffolk, England: Antique Collector’s Club (1981).
* Smith, Alan. ''The International Dictionary of Clocks''. London: Chancellor Press (1996).
* Tardy. ''French Clocks the World Over''. Part I and II. Translated with the assistance of Alexander Ballantyne. Paris: Tardy (1981).
* Yoder, Joella Gerstmeyer. ''Unrolling Time: Christiaan Huygens and the Mathematization of Nature''. New York: Cambridge University Press (1988).
* Zea, Philip, & Robert Cheney. ''Clock Making in New England – 1725-1825''. Old Sturbridge Village (1992).
*ซูม. ''ตำนานนาฬิกาไทยแลนด์จากมิโด้ถึง "ริชาร์ด มิลด์"'' หน้า 5. ไทยรัฐปีที่ 69 ฉบับที่ 21926 (วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 แรม 1 ค่ำ เดือน 3 ปีระกา)
{{จบอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{Commonscat-inline|Clocks|นาฬิกา}}
ผู้ใช้นิรนาม