ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เหรียญรัตนาภรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(// Edit via Wikiplus)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
}}
 
'''เหรียญรัตนาภรณ์''' เป็น[[เหรียญราชอิสริยาภรณ์อันเป็นบำเหน็จในพระองค์|เหรียญราชอิสริยาภรณ์อันเป็นบำเน็จในพระองค์พระมหากษัตริย์]] สถาปนาขึ้นเมื่อ [[พ.ศ. 2412]] โดย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] สำหรับพระราชทานผู้ที่มีทำความดีความชอบทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ทั้งส่วนราชการและส่วนพระองค์ เดิมชื่อ [[เหรียญรจนาภรณ์]] และเปลี่ยนชื่อเป็น[[เหรียญรัตนาภรณ์]] ในปี [[พ.ศ. 2416]]
 
== ประวัติ ==
:* '''ชั้นที่ 4''' ย่อว่า ม.ป.ร.๔ มีลักษณะเป็น อักษรพระบรมนามาภิไธย ม.ป.ร. ทองคำล้วน
:* '''ชั้นที่ 5''' ย่อว่า ม.ป.ร.๕ มีลักษณะเป็น อักษรพระบรมนามาภิไธย ม.ป.ร. เงินล้วน
[[ไฟล์:King Rama IV Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] '''เครื่องหมายแพรแถบ''' พื้นสีเหลือง มีริ้วแดง 2 ข้าง เหมือนกันทั้ง 5 ชั้น โดยสำหรับสตรีใช้ผูกเป็นรูปแมลงปอ ส่วนบุรุษไม่ผูก ใช้กลัดอกเสื้อ
 
=== เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 5 ===
:* '''ชั้นที่ 5''' ย่อว่า จ.ป.ร.๕ มีลักษณะเป็น อักษรพระบรมนามาภิไธย จ.ป.ร. เงินล้วน
 
[[ไฟล์:King Rama V Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] '''เครื่องหมายแพรแถบ''' ริ้วสีขาวซึ่งอยู่ระหว่างกลางริ้วแดง 2 ข้างขนาดเท่ากัน เหมือนกันทั้ง 5 ชั้น โดยสำหรับสตรีใช้ผูกเป็นรูปแมลงปอ ส่วนบุรุษไม่ผูก ใช้กลัดอกเสื้อ
 
=== เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6 ===
:* '''ชั้นที่ 5''' ย่อว่า ว.ป.ร.๕ มีลักษณะเป็น อักษรพระบรมนามาภิไธย ว.ป.ร. ทอง ขอบสร่งเงิน
 
[[ไฟล์:King Rama VI Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] '''เครื่องหมายแพรแถบ''' พื้นสีเหลือง มีริ้วดำ 2 ข้าง เหมือนกันทั้ง 5 ชั้น โดยสำหรับสตรีใช้ผูกเป็นรูปแมลงปอ ส่วนบุรุษไม่ผูก ใช้กลัดอกเสื้อ
 
=== เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 7 ===
:* '''ชั้นที่ 5''' ย่อว่า ป.ป.ร.๕ มีลักษณะเป็น อักษรพระบรมนามาภิไธย ป.ป.ร. เงิน ขอบเรือนเพชรสร่งเงิน หูทองคำ
 
[[ไฟล์:King Rama VII Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] '''เครื่องหมายแพรแถบ''' พื้นสีเหลือง มีริ้วเขียว 2 ข้าง เหมือนกันทั้ง 5 ชั้น โดยสำหรับสตรีใช้ผูกเป็นรูปแมลงปอ ส่วนบุรุษไม่ผูก ใช้กลัดอกเสื้อ
 
=== เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 8 ===
:* '''ชั้นที่ 5''' ย่อว่า อ.ป.ร.๕ มีลักษณะเป็น อักษรพระบรมนามาภิไธย อ.ป.ร. เงิน ขอบเพชรสร่งเงิน หูเงิน กาไหล่ทอง
 
[[ไฟล์:King_Rama_IV_Royal_Cypher_Medal_(Thailand)_ribbon.png|80px|border]] '''เครื่องหมายแพรแถบ''' พื้นสีเหลือง มีริ้วแดง 2 ข้าง เหมือนกันทั้ง 5 ชั้น โดยสำหรับสตรีใช้ผูกเป็นรูปแมลงปอ ส่วนบุรุษไม่ผูก ใช้กลัดอกเสื้อ
 
=== เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ===
:* '''ชั้นที่ 5''' ย่อว่า ภ.ป.ร.๕ มีลักษณะเป็น อักษรพระบรมนามาภิไธย ภ.ป.ร. เงิน ขอบสร่งเงิน
 
[[ไฟล์:King Rama IX Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] '''เครื่องหมายแพรแถบ''' พื้นสีเหลือง มีริ้วขาว 2 ข้าง เหมือนกันทั้ง 5 ชั้น โดยสำหรับสตรีใช้ผูกเป็นรูปแมลงปอ ส่วนบุรุษไม่ผูก ใช้กลัดอกเสื้อ
 
== การพระราชทาน ==
เหรียญรัตนาภรณ์จัดเป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์อันเป็นบำเหน็จในพระองค์พระมหากษัตริย์นับเป็นเครื่องหมายในพระมหากรุณาส่วนพระองค์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานแก่ผู้ใดก็แล้วแต่จะทรงพระราชดำริเห็นสมควร ผู้ที่ได้รับพระราชทานจะได้รับประกาศนียบัตรทรงลงพระปรมาภิไธยและประทับพระราชลัญจกรประจำพระองค์กำกับไว้ หากได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ในชั้นที่สูงขึ้นต้องส่งเหรียญดวงเดิมคืน แต่หากผู้ได้รับพระราชทานเหรียญวายชนม์ เหรียญก็จะตกทอดแก่ทายาท ซึ่งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทายาทสามารถใช้เหรียญร้อยสร้อยสวมคอได้แต่จะนำไปร้อยแพรแถบเพื่อเอาไปประดับไม่ได้ นอกจากนี้ ผู้ได้รับพระราชทานยังสามารถเขียนอักษรย่อของเหรียญที่ได้รับพระราชทานไว้ท้ายชื่อได้ด้วย
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม