ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กาลิเลโอ กาลิเลอี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[ดาวเทียมนำร่องกาลิเลโอ]]
 
Rufivxyucxyxuciixxuxuuzgiigy9xycuc
== ลำดับเวลา ==
* ปี [[พ.ศ. 2107]] (ค.ศ. 1564) - วันที่ [[15 กุมภาพันธ์]] กาลิเลโอ เกิด ณ เมือง[[ปิซา]] [[ประเทศอิตาลี]]
* ปี [[พ.ศ. 2117]] (ค.ศ. 1574) - ย้ายที่อยู่ไปยังเมือง[[ฟลอเรนซ์]] และเข้าศึกษาต่อที่[[โบสถ์วอลลอมโบรซา]]
* ปี [[พ.ศ. 2124]] (ค.ศ. 1581) - เข้าศึกษาในคณะ[[แพทยศาสตร์]] ณ [[มหาวิทยาลัยปิซา]]
* ปี [[พ.ศ. 2126]] (ค.ศ. 1583) - ได้ค้นพบ ''[[กฎการแกว่งของลูกตุ้ม]]'' จากการแกว่งของโคมไฟ ณ มหาวิทยาลัยปิซา
* ปี [[พ.ศ. 2127]] (ค.ศ. 1584) - มีทุนทรัพย์ไม่พอในการเรียน จึงลาออกจากมหาวิทยาลัยปิซา และกลับมายังเมือง[[ฟลอเรนซ์]]
* ปี [[พ.ศ. 2132]] (ค.ศ. 1589) - ได้รับตำแหน่งเป็นอาจารย์วิชา[[คณิตศาสตร์]] ณ มหาวิทยาลัยปิซา
* ปี [[พ.ศ. 2133]] (ค.ศ. 1590) - ได้ค้นพบ ''[[กฎการตกของวัตถุ]]'' โดยมีการทดลองที่ [[หอเอนเมืองปิซา]]
* ปี [[พ.ศ. 2135]] (ค.ศ. 1592) - ได้เป็นอาจารย์วิชาคณิตศาสตร์ ณ [[มหาวิทยาลัยแพดัว]]
* ปี [[พ.ศ. 2142]] (ค.ศ. 1599) - เริ่มชีวิตคู่ โดยแต่งงานกับ [[มารีนา กัมเบอร์]]
* ปี [[พ.ศ. 2152]] (ค.ศ. 1609) - กาลิเลโอ ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์
* ปี [[พ.ศ. 2153]] (ค.ศ. 1610) - ในเดือน [[มกราคม]] ได้ค้นพบดาวบริวารของ[[ดาวพฤหัสบดี]] และได้ออกหนังสือชื่อ ''The Starry Messenger'' และยังได้กลับมาเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยปิซาอีกครั้ง ด้วยความอนุเคราะห์ของ ดยุคเมดิชี
* ปี [[พ.ศ. 2166]] (ค.ศ. 1623) - เขียนงานวรรณกรรมชิ้นสำคัญ ''[[อิลซัจจาโตเร]]''
* ปี [[พ.ศ. 2176]] (ค.ศ. 1633) - ถูกศาสนจักรไต่สวนและตัดสินว่ามีความผิดฐานนอกรีต และถูกกักบริเวณอยู่แต่ในบ้านของตนเอง
* ปี [[พ.ศ. 2185]] (ค.ศ. 1642) - วันที่ [[8 มกราคม]] กาลิเลโอ เสียชีวิตท่ามกลางลูกศิษย์ไม่กี่คน
 
== เชิงอรรถ ==
ผู้ใช้นิรนาม