ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บ่วงเสน่หา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[ภูมิใจ ว่องกุศลกิจ]] รับบทเป็น
* [[ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์]] รับบทเป็น ดนตร์ แสนโกสินทร์
* [[พิยดา จุฑารัตนกุล]] รับบทเป็น
* ด.ช.[[ปัญกร จันทศร]] รับบท ภูมิภพ (วัยเด็ก)
* ด.ช.[[ชาญคามิน ชยางกูร]]
ผู้ใช้นิรนาม