ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ค่าสัมบูรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ถ้ากำหนดให้ a เป็นจำนวนจริง แล้วระยะจากจุด 0 ถึงจุดที่แทนจำนวนจริง a ว่า '''ค่าสมบูรณ์''' กำหนดกีฬาสี ไอเหี้ยอะไรที่เราชอบวิดีโอให้'''ค่าสัมบูรณ์'''ในเนื้อหาจำนวนเต็มหมายถึงระยะจากจุด 0"*8-5565-**66/,, ถึงจุดที่แทน[[จำนวนเต็ม]] a ว่า '''ค่าสมบูรณ์''' มีสัญลักษณ์คือ |''a''| และ'''ค่าสมบูรณ์'''ไม่เป็น'''จำนวนลบ''' ค่าสัมบูรณ์จะเป็น[[จำนวนบวก]]หรือ[[ศูนย์]]เสมอ นั่นคือจะไม่มีค่า ''a'' ที่ |''a''|&nbsp;<&nbsp;0 นักศึกษาเอากัน
 
== สมบัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม